EBPshutterstock_1387241420_edited_edited

SDG CHARTER

1 no poverty.png
2 zero hunger.png
3 good health weel being.png
4 quality education.png
5 gender equality.png
6 clean water sanitation.png
7 affordable clean energy.png
8 decent work economic growth.png

Geen armoede

Betaalbare vakantie aanbieden via het Steunpunt Vakantieparticipatie 

Geen honger

Bij de aankoop voorrang geven aan Fairtrade producten en duurzame voedselsystemen, en voedselverspilling tegen gaan 

Goede gezondheid en welzijn

WalkOn wandelingen organiseren in samenwerking met Wandelsport Vlaanderen 

Kwaliteitsonderwijs

We zetten in op kennisoverdracht en levenslang leren op de werkvloer 

Gendergelijkheid

Gelijke kansen en verloning aanbieden voor M/V

Schoonwater en sanitair

Zoveel mogelijk gebruik maken van eco-onderhoudsproducten, en verspilling van water beperken tot een minimum

Betaalbare en duurzame energie

Aankoop van groene stroom, plaatsen van LED-verlichting en zonnepanelen

Waardig werk en economische groei

Duurzaam toerisme aanbieden, kansen bieden aan iedereen door correcte verloning (HR beleid)

9 industry innovation infrastructure.png
10 reduced inequalities.png
11 sustainable cities and communitie.png
12 responible consumption and production
13 climate action.png
14 life below water.png
15 life on land.png
16 peace justice strong institutions.png
17 partnerships for the goals.png

Industrie, innovatie en infrastructuur

Permanent upgraden van de infrastructuur en meer inzetten op het verduurzamen van onze gebouwen 

Ongelijkheid verminderen

Vayamundo stelt zich als werkgever open voor iedereen en biedt gelijke kansen, we vermijden racisme door coaching en workshops 

Duurzame steden en gemeenschappen

Ondersteunen van duurzame projecten in de buurt van onze clubs, bijvoorbeeld onze participatie op het 'Groen Lint' van Oostende 

Verantwoorde consumptie en productie

Het constant verduurzamen van ons aankoopbeleid = duurzame aankopen binnen de eigen waardeketen 

Klimaat actie

Onze doelstelling: Co2-neutraal zijn tegen 2035 

Leven onder water

Focus op aankoop van vis met ASC en MSC labels

Leven op het land

Aankoop van duurzaam vlees van onze partner Meatier = van boer tot bord  

Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

Conflicten op het werk vermijden, vertrouwenspersoon installeren, goede werking van de syndicale delegatie, Work-Life Balance 

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Vayamundo streeft er naartoe om projecten in het zuiden te ondersteunen, al dan niet in co-Creatie met partners.”